Strenge regels voor verwerking persoonsgegevens zieke werknemers

Strenge regels voor verwerking persoonsgegevens zieke werknemers

Twee jaar geleden publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels over de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers. Recent publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze beleidsregels opnieuw. Daarmee staat de actualiteit van de regels onder de nieuwe privacywet vast.