Vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd

Vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd

De tijd-voor-tijd-regeling houdt in dat extra uren boven het contractueel overeengekomen aantal uren (meerwerk) gecompenseerd worden met betaalde vrije tijd. Dit wordt aan banden gelegd. Tijd-voor-tijd mag uitsluitend nog, als voor het totaal aantal gewerkte uren minstens het minimumloon is betaald.