Ontslagvergoeding: ook nieuwe feiten na ontbindingsprocedure zijn van belang

Ontslagvergoeding: ook nieuwe feiten na ontbindingsprocedure zijn van belang

Nieuw gebleken feiten die na de ontbindingsprocedure bekend zijn geworden, kunnen meebrengen dat de werknemer aanspraak heeft op een (aanvullende) ontbindingsvergoeding. De Hoge Raad wijst er op dat de werknemer in casu op staande voet is ontslagen wegens een hem verweten handeling, die hij niet heeft verricht. Na de ontbindingsprocedure is nieuwe informatie bekend geworden, die de rechter in die procedure niet heeft kunnen meewegen. In een zodanig geval moet een uitzondering worden gemaakt op de Baijingsleer.