Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019

Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019

In de Heineken/Albron-zaak werd beslist dat werknemers die niet op de payroll stonden van de onderneming die overging, maar daarvoor wel permanent werkzaam waren, moesten worden toegerekend aan die onderneming en dus mee overgingen—en dat dan op grond van een soort materieel werkgeverschap. De consequentie hiervan was dat binnen grotere concerns, zoals Heineken, waarin gewerkt werd met personeelsvennootschappen, niet ontkomen kon worden aan de werking van de regels over overgang van onderneming, als de betreffende personeelsleden waren toe te rekenen aan de bedrijfsactiviteiten die overgingen. Na deze spraakmakende uitspraak bleef het lang stil, maar de Rechtbank Midden-Nederland boog zich over een zaak waarin deze kwestie aan de orde kwam.