Opleidingskosten verhalen bij werknemers: 5 tips voor werkgevers

Opleidingskosten verhalen bij werknemers: 5 tips voor werkgevers

Werkgevers kunnen opleidingskosten van door een werknemer gevolgde opleidingen in rekening brengen bij de werknemer als deze besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen (het zogenoemde studiekostenbeding). In sommige gevallen kan dat zelfs wanneer de werkgever zelf het besluit neemt om het dienstverband te beëindigen. Vijf tips.