Transitievergoeding vs. gelijkwaardige voorziening

Transitievergoeding vs. gelijkwaardige voorziening

In de WWZ is de mogelijkheid opgenomen om de transitievergoeding te vervangen door een 'gelijkwaardige voorziening'. Uit de paar uitspraken die op dit moment beschikbaar zijn, blijkt dat rechters zich de vraag stellen of de waarde van een voorziening beoordeeld moet worden aan de hand van de werkelijk genoten waarde van de voorziening of van de potentiële waarde.