'Louter gesprekken voeren' na klachten over leidinggevende: werkgever aansprakelijk

'Louter gesprekken voeren' na klachten over leidinggevende: werkgever aansprakelijk

Een werknemer beklaagde zich na tientallen jaren dienstverband over een leidinggevende. Hij deed dat schriftelijk en zowel bij de algemeen directeur als bij de directeur personeelszaken. Werd daar voldoende gevolg aan gegeven? De kantonrechter vond van wel, omdat gesprekken tussen werknemer en leidinggevende werden georganiseerd door de werkgever, waaruit instructies voortkwamen voor de toekomstige samenwerking. Hoewel de uitkomst van deze zaak nog niet bekend is, is het feit dat het hof vindt dat louter gesprekken voeren onvoldoende is en dat wellicht zelfs collega's hadden moeten worden bevraagd, nogal baanbrekend.