Voorwaarde in dienst zijn voor uitbetaling bonus

Voorwaarde in dienst zijn voor uitbetaling bonus

Een listige bepaling in veel bonusregelingen is dat de werknemer in dienst moet zijn op het moment van uitbetaling van de bonus. Dat moment kan echter veel later liggen dan het jaar waarin de doelstellingen zijn gehaald. Het uitbetaalmoment is immers vaak afhankelijk van andere factoren, zoals de administratieve verwerking van de omzet. Voor werkgevers maakt het gerechtshof duidelijk dat gemarchandeer met de voorwaarden, zoals manipulatie van het uitbetaalmoment, zeker niet geaccepteerd is.