Het ontslag van een statutair bestuurder: marginaal getoetst?

Het ontslag van een statutair bestuurder: marginaal getoetst?

De Rechtbank Den Haag stelt dat er minder zware eisen moeten worden gesteld aan de toets of voor het ontslag van een statutair bestuurder sprake was van een redelijke ontslaggrond, dan bij een gewone werknemer.