Het ontslag van een statutair bestuurder: marginaal getoetst?