Geen arbeidsovereenkomst maar bemiddeling tussen online platform en schoonmaker

Geen arbeidsovereenkomst maar bemiddeling tussen online platform en schoonmaker

Tussen 'schoonmaakmarktplaats' Helpling en personen die via dit online platform schoonmaakwerk verrichten, is geen sprake van een arbeids- of uitzendovereenkomst. Helpling is daarom niet verplicht om de schoonmaak-cao toe te passen. Wel is er sprake van arbeidsbemiddeling. Daarom mag het platform niet langer een vergoeding vragen van schoonmakers die de site gebruiken om klussen te vinden.