Berekening WW-premie en arbeidsomvang per 1 januari 2020

Berekening WW-premie en arbeidsomvang per 1 januari 2020

Voor werknemers met een vast contract geldt met de komst van de WAB per 1 januari 2020 een lagere WW-premie. Maar om te voorkomen dat kleine, vaste contracten worden gebruikt om (bijvoorbeeld) fulltime oproepwerk te maskeren, geldt de hoge WW-premie toch als een werknemer in een kalenderjaar 30 procent of meer verloonde uren heeft dan de overeengekomen arbeidsomvang.
Met de komst van de WAB wordt tevens het belang van de juiste methode voor het berekenen van de overeengekomen arbeidsomvang onderstreept. De manier van berekening hangt samen met het gekozen aangiftetijdvak.