Factsheets en kennisdocumenten Wab

Factsheets en kennisdocumenten Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 28 mei 2019 aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab treden per 1 januari 2020 in werking. In deze factsheets en kennisdocumenten wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving.