Werkgever hoeft seniorenregeling niet na te komen

Werkgever hoeft seniorenregeling niet na te komen

De werkgever in deze zaak hoefde een regeling die oudere werknemers recht gaf op extra vrije tijd niet na te komen, omdat deze een onderscheid naar leeftijd maakte terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestond. Voor een objectieve rechtvaardiging moet zijn voldaan aan de eisen van legitimiteit, subsidiariteit en proportionaliteit. Aan de eis van subsidiariteit wordt voldaan, als het maken van het onderscheid naar leeftijd de enige manier is om het doel te bereiken. Aan die eis werd in casu niet voldaan.