Arbeidsovereenkomst mocht niet na n week worden beindigd

Arbeidsovereenkomst mocht niet na één week worden beëindigd

In deze zaak was sprake van een halfjaarcontract, zonder proeftijd en zonder tussentijds opzegbeding. Aangezien de werknemer de hooggespannen verwachtingen al snel niet kon waarmaken en er sprake was een slechte financiële positie, beëindigde de werkgever de overeenkomst na ruim een week. De kantonrechter oordeelt dat dit niet mocht.