KLM hoeft last in, first out-beginsel niet toe te passen bij ontslag wegens COVID

KLM hoeft last in, first out-beginsel niet toe te passen bij ontslag wegens COVID

Het hof oordeelt in hoger beroep dat in de cao voor KLM geen verplichting is opgenomen om een ontslagcommissie in te stellen. Het instellen van een ontslagcommissie is een wettelijk vereiste. Hieraan moet voldaan zijn, wil men afwijken van de wettelijke hoofdregel dat bij bedrijfseconomische ontslagen het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Dit beginsel strekt ertoe dat het personeelsbestand zodanig wordt teruggebracht dat de leeftijdsopbouw zo veel mogelijk gelijk blijft. De voorzieningenrechter kwam eerder tot dezelfde beslissing.