25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

In 1995 is de Wet op de ondernemingsraad (WOR) ook voor de meeste overheidssectoren van toepassing verklaard. Daarbij stonden twee uitgangspunten centraal: de medezeggenschap (bij de overheid vormgeven zoals die van ondernemingsraden in de marktsector) en de bescherming van het eigene van de politieke besluitvorming bij de overheid, het primaat van de politiek. Over het primaat van de politiek zijn de afgelopen 25 jaar inmiddels negen Hoge Raad ­beschikkingen gewezen. Deze worden in dit boek geanalyseerd.