Eerste uitspraak over wijziging arbeidsduur genormaliseerde ambtenaar

Eerste uitspraak over wijziging arbeidsduur genormaliseerde ambtenaar

De kantonrechter wijst een verzoek om urenuitbreiding van 36 naar 40 uur door een medewerker van de Belastingdienst af. Op het verzoek in kwestie is artikel 2 Wet flexibel werken niet van toepassing, nu daar bij de cao Rijk van is afafgeweken. Het ontbreken van formatieruimte is een grond om het verzoek om urenuitbreiding af te mogen wijzen.