Billijke vergoeding na explosie op de werkvloer

Billijke vergoeding na explosie op de werkvloer

In deze casus vond op de werkvloer een explosie plaats, waarbij werknemer arbeidsongeschikt raakte. De rechter oordeelt dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zo heeft werkgever de werknemer direct na het ongeval geschorst, hem aansprakelijk gesteld voor de schade en (in strijd met het advies van de bedrijfsarts) 5 maanden lang geen mediation opgestart. Werknemer ontvangt een billijke vergoeding à 40.000 euro.