Onjuist geoordeeld: exclusiviteit al na plaatsing van anderhalf jaar?

Onjuist geoordeeld: exclusiviteit al na plaatsing van anderhalf jaar?

De kantonrechter oordeelt in deze zaak ten onrechte dat er sprake was van een payrollovereenkomst na zogenoemd exclusieve terbeschikkingstelling van anderhalf jaar bij dezelfde opdrachtgever.
De werkgever in deze zaak verscheen niet ter zitting. We vermoeden dat die omstandigheid ertoe heeft geleid dat de werknemer gelijk krijgt. Juridisch is het oordeel namelijk uiterst discutabel.