DGA brandt zijn vingers aan rekening-courantschuld