Hele rekening-courantschuld als uitdeling aangemerkt

Hele rekening-courantschuld als uitdeling aangemerkt

Doordat onvoldoende zekerheden zijn gesteld voor de aflossing van een lening en een rekening-courantschuld aan een bv en die bv over voldoende winstreserves beschikte om de winstuitdeling te dekken, wordt de totale schuld als belaste winstuitdeling bij de aandeelhouder aangemerkt. (Bron: Taxence.nl)