Voor de bank is een bevoegdheid soms toch een verplichting

Voor de bank is een bevoegdheid soms toch een verplichting

In deze zaak vond een consument de door hem betaalde rente over een banklening van 50.000 euro te hoog, nu deze in de periode van 2010 tot 2018 niet was verlaagd terwijl de marktrente wel (flink) daalde.
De kredietaanbieder moet de individuele kredietvergoeding tijdens de looptijd laten meebewegen met de marktrente. Dat hoeft niet door deze dagelijks aan te passen aan een dalende marktrente; een periodieke aanpassing met redelijke intervallen volstaat—en een aanpassing per kwartaal wordt redelijk geacht. Stijgt de marktrente, dan mag de bank in het voordeel van consument geheel of gedeeltelijk afzien van het verhogen van de kredietvergoeding.