Vijf jaar tuchtuitspraken Accountantskamer

Vijf jaar tuchtuitspraken Accountantskamer

Bij de Accountantskamer worden meer klachten ingediend dan bij de oude Raden van Tucht. En de Accountantskamer blijkt iets strenger: bij gegronde klachten volgt eerder een maatregel en vaker een doorhaling. Dat blijkt uit een analyse van tuchtuitspraken van de afgelopen vijf jaar.