Voer voorwaardelijk bewijsaanbod in belastingzaak ook echt uit

Voer voorwaardelijk bewijsaanbod in belastingzaak ook echt uit

Als een belanghebbende in een beroepsprocedure een voorwaardelijk bewijsaanbod doet, hoeft de rechter dit niet nadrukkelijk te accepteren. Hij kan volstaan met een verwijzing naar de mogelijkheid tot bijvoorbeeld het meebrengen van getuigen. De belanghebbende heeft de taak het aangeboden bewijs echt te leveren.