Forfaitaire heffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

Forfaitaire heffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

De vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in box 3 blijft in stand, althans voor de jaren 2013 en 2014. Bij de heffing wordt uitgegaan van een forfaitair (fictief) rendement van 4 procent. Voor dit proefproces waren twee zaken geselecteerd waarin belastingplichtigen stelden dat het forfaitaire rendement te veel afwijkt van het rendement dat zij daadwerkelijk behaalden.