Het dispositievereiste in het belastingrecht

Het dispositievereiste in het belastingrecht

Het dispositievereiste is een noodzakelijke voorwaarde voor belastingplichtigen om (in rechte te beschermen) vertrouwen aan inlichtingen van overheidswege te kunnen ontlenen. De auteur betoogt dat uit de definitie van de Hoge Raad een methode kan worden gereconstrueerd waarmee het dispositievereiste kan worden getoetst—en waarmee het mogelijk wordt de lijn in de rechtspraak beter te begrijpen.