Informatie ingewonnen: doe er iets mee

Informatie ingewonnen: doe er iets mee

Een vennootschap die niet actief heeft bijgedragen en voorts niet bewust heeft meegewerkt aan onzakelijke handelingen, werd terecht aansprakelijk gesteld voor onbetaalde belastingschulden van een voormalige dochter. Zij had uit ingewonnen informatie over de vervreemding van de aandelen kunnen concluderen dat bepaalde handelingen van de koper de verhaalsmogelijkheden van de ontvanger illusoir zou maken.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen