Bevoegdheid opleggen informatiebeschikking ingeperkt