Ook niet-uitbetaald loon is belast

Ook niet-uitbetaald loon is belast

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is. Nu het niet-uitbetaalde loon ter beschikking heeft gestaan van belastingplichtige, moet dit ook tot het belastbaar inkomen worden gerekend.