Banken hebben zorgplicht richting professionele derden

Banken hebben zorgplicht richting professionele derden

Het staat al sinds 2005 vast dat banken zich onder bepaalde omstandigheden ook de belangen moeten aantrekken van partijen die geen klant bij hen zijn. Gerechtshof Den Haag heeft (na terugverwijzing door de Hoge Raad) uitgemaakt dat die regel ook geldt in het geval deze derden 'professioneel' zijn.
De zorgplicht wordt met dit arrest weer verder uitgebreid. Bij onregelmatigheden op rekeningen doet de bank er goed aan om de betrokken derden te informeren. Interessant daarbij is de vraag hoe hier omgegaan moet worden met privacyregels die eveneens op de bank van toepassing zijn, maar die vraag zal wellicht in de toekomst aan de orde komen.