Plichten vervullende inspecteur niet schadeplichtig

Plichten vervullende inspecteur niet schadeplichtig

De wettelijke regels voor schadevergoeding gelden niet voor iedere vorm van schade. Dit is onder meer het geval als de schade is veroorzaakt door besluiten en handelingen van bestuursorganen die zijn genomen/verricht in het kader van taken die zijn opgedragen aan de Belastingdienst. Het heeft geen zin om een schadevergoeding te vorderen van de inspecteur als hij de schade heeft veroorzaakt binnen het kader van de taken die hem zijn opgedragen.