Verkoop kosten deelneming pas niet-aftrekbaar als verkoop doorgaat

Verkoop kosten deelneming pas niet-aftrekbaar als verkoop doorgaat

De dochter van belanghebbende heeft kosten aan belanghebbende doorberekend die zagen op de beoogde verkoop van een deelneming van belanghebbende. Het hof overwoog dat deze kosten niet aftrekbaar zijn op grond van de deelnemingsvrijstelling zolang tijdens het verkoopproces onzeker is of de verkoop van de deelneming voltooid zal worden. De HR overweegt dat kosten onder de deelnemingsvrijstelling niet aftrekbaar zijn bij een verband tussen de kosten en de verkoop of vervreemding van de deelneming, indien de daadwerkelijke verwerving of vervreemding van een specifieke deelneming doorgaat.
Op basis van goedkoopmansgebruik kunnen deze kosten worden geactiveerd op de balans totdat vaststaat dat de aankoop of vervreemding doorgaat. Op dat moment dient deze actiefpost te worden afgeboekt en moet worden bepaald in hoeverre het bedrag van die afboeking onder de deelnemingsvrijstelling valt.