Bijzondere zorgplicht professionele verstrekker van hypothecair krediet

Bijzondere zorgplicht professionele verstrekker van hypothecair krediet

Door een tussenpersoon zijn onjuiste gegevens verstrekt, waardoor een kredietaanbieder is uitgegaan van een te hoog inkomen. De Hoge Raad overweegt dat de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht meebrengt en dat voor banken duidelijk moet zijn dat consumenten door onverantwoorde kredietverstrekking in ernstige financiële problemen kunnen komen, ook in geval van hypothecair krediet (HR 16 juni 2017).
Deze bijzondere zorgplicht rust ook op andere professionele kredietverstrekkers, die dus niet zonder meer mogen afgaan op de door een tussenpersoon verschafte gegevens. Men blijft er zelf voor verantwoordelijk te waken voor overkreditering van de consument en moet daartoe zo nodig nadere inlichtingen inwinnen, of gegevens verifiëren. (Bron: Houthoff.com)