Kosten woon-werkverkeer van ondernemer met baan gelden als privékosten

Kosten woon-werkverkeer van ondernemer met baan gelden als privékosten

Een bijtelling voor privégebruik voor een tot het ondernemingsvermogen behorende auto blijft achterwege als de ondernemer aannemelijk maakt dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Gereden kilometers voor woon-werkverkeer voor een elders uitgeoefende dienstbetrekking zijn in dat kader privékilometers. (Bron: Taxence.nl)