Geen plicht meer tot concentratie van tuchtklachten tegen accountants

Geen plicht meer tot concentratie van tuchtklachten tegen accountants

Lange tijd leek sprake van een noodzaak voor klagers om er in geval van meerdere tuchtklachten ter zake van hetzelfde feitencomplex voor te zorgen dat deze gelijktijdig werden ingediend bij de Accountantskamer. Wanneer in een later stadium alsnog nieuwe klachten werden ingediend tegen dezelfde accountant over hetzelfde feitencomplex, leverde dit steevast niet-ontvankelijkheid op. In de onderhavige uitspraak werd deze vaste rechtspraak danig genuanceerd.