Pensioenaanspraak dga niet prijsgegeven door stil te zitten

Pensioenaanspraak dga niet prijsgegeven door stil te zitten

Enkel stilzitten van een pensioengerechtigde is onvoldoende voor prijsgeven. Pensioen dat vorderbaar en inbaar is, maar niet is uitgekeerd, wordt geacht te zijn genoten.