Bezitseis bij bedrijfsopvolging per onderneming toetsen

Bezitseis bij bedrijfsopvolging per onderneming toetsen

Om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) te mogen toepassen bij de schenking van aanmerkelijkbelangaandelen, moet onder meer de schenker voldoen aan de zogeheten bezitseis. Deze eis houdt in dat de schenker de desbetreffende aandelen al bezat gedurende de vijf jaren vóór de schenking. Bovendien moet het lichaam waarin de schenker een aanmerkelijk belang hield in deze vijf jaar de onderneming drijven.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen in een holding de verkrijger per zelfstandige onderneming moet kijken of de holding deze onderneming lang genoeg drijft. (Bron: Taxence.nl)