Investering van huurder leidt tot hogere woz-waarde

Investering van huurder leidt tot hogere woz-waarde

De investering die een huurder deed in een bankgebouw, leidde tot een hogere huurwaarde en daarmee tot stijging van de woz-waarde. Bij de huurwaardemethode wordt een huurprijs per vierkante meter bepaald, door te kijken naar het eigen huurcijfer en de huurcijfers van vergelijkbare panden. Vervolgens wordt deze huurwaarde vermenigvuldigd met de zogenoemde kapitalisatiefactor. Deze factor hangt onder andere af van het leegstandsrisico en de exploitatiekosten van een pand. Hoe lager het leegstandsrisico, des te gewilder het pand zal zijn voor een potentiële koper. Dit leidt tot een hogere kapitalisatiefactor en daarmee tot een hogere woz-waarde.