De verhuiskostenvergoeding bij renovatie: wanneer wel en wanneer niet?

De verhuiskostenvergoeding bij renovatie: wanneer wel en wanneer niet?

De Hoge Raad heeft in een richtinggevende uitspraak in 2016 overwogen dat de verhuiskostenregeling van dwingend recht is en dat de huurder dus recht heeft op de forfaitaire verhuiskostenvergoeding als verhuizing wegens renovatie noodzakelijk is.
Die uitspraak lijkt te impliceren dat de huurder bij een noodzakelijke verhuizing wegens renovatie per definitie recht heeft op de forfaitaire vergoeding; ook als de verhuurder kosteloos een wisselwoning ter beschikking stelt. Enkele recente uitspraken tonen echter aan dat rechters dat te ver vinden gaan.