Waarde in economisch verkeer bepalend voor heffing overdrachtsbelasting

Waarde in economisch verkeer bepalend voor heffing overdrachtsbelasting

Deze zaak maakt goed duidelijk dat een overdrachtsprijs van een pand en de waarde in het economisch verkeer (WEV) kunnen verschillen. Niet alleen in geval van de verkoop van een volledige portefeuille of wanneer er een lagere prijs wordt gehanteerd omwille van een snelle verkoop, ook bij overdrachten tussen gelieerde partijen (zoals familieleden of zakenpartners) kan een 'zachte' prijs worden gehanteerd. Voor de heffing van de overdrachtsbelasting moet desondanks altijd worden uitgegaan van de (hogere) WEV.