Bewijslastbeding betreffende hoofdverblijf op het adres van het gehuurde is oneerlijk

Bewijslastbeding betreffende hoofdverblijf op het adres van het gehuurde is oneerlijk

In deze zaak was in de algemene voorwaarden opgenomen dat 'de bewijslast van het hebben van hoofdverblijf rust op huurder'. Tussen verhuurder en huurder was in geschil of dit beding oneerlijk is in de zin van Richtlijn 93/13/ EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Dat bleek inderdaad zo te zijn.