Verhoging VvE-bijdrage kan in strijd zijn met splitsingsakte en reglement

Verhoging VvE-bijdrage kan in strijd zijn met splitsingsakte en reglement

Het komt regelmatig voor dat de belangen van de Vereniging van Eigenaars enerzijds en de belangen van individuele appartementseigenaars anderzijds haaks op elkaar staan. Uit dit arrest van het Gerechtshof Den Bosch blijkt hoe vergaand de gevolgen kunnen zijn als deze uiteenlopende belangen niet correct worden opgenomen in de splitsingsakte.