Huur van woonruimte en het bewijsbeding

Huur van woonruimte en het bewijsbeding

Op grond van Europese regelgeving en rechtspraak is de rechter verplicht ambtshalve te toetsen of een beding waarop de wederpartij van de consument een beroep doet, onredelijk bezwarend is. In de rechtspraak wordt verschillend geoordeeld over de geldigheid van een (bewijs)beding in de algemene voorwaarden behorende bij consumentenovereenkomsten.