Erfdienstbaarheid uit de 19e eeuw & het belang van een puntkomma

Erfdienstbaarheid uit de 19e eeuw & het belang van een puntkomma

Erfdienstbaarheden worden gevestigd bij notariële akte en dienen bij iedere overdracht te worden opgelegd aan opvolgende eigenaren. Op die manier kan het voorkomen dat men bij het raadplegen van de openbare registers stuit op een erfdienstbaarheid die meer dan 100 jaar geleden is gevestigd. Kan een dergelijke erfdienstbaarheid worden opgeheven?