Snoeien, voor rekening van de huurder of van de verhuurder?

Snoeien, voor rekening van de huurder of van de verhuurder?

Deze uitspraak laat zien dat herstelwerkzaamheden die terugkomen in het 'Besluit kleine herstellingen', niet per definitie voor rekening van de huurder komen. Het gaat erom of het daadwerkelijk om een herstelling gaat die zonder teveel moeite en zonder teveel kosten kan worden uitgevoerd. Als dat niet het geval is, dan zal het herstellen toch voor rekening van de verhuurder kunnen komen.