Verhuurders dienen het gehuurde niet alleen te bezoeken, maar ook te controleren