Kan VvE schadevergoeding vorderen namens de leden?

Kan VvE schadevergoeding vorderen namens de leden?

VvE's mogen—binnen de grenzen van hun bevoegdheden—eigenaren vertegenwoordigen. Maar betekent dat ook dat de VvE namens de eigenaren schadevergoeding kan vorderen voor lekkageschade en huurderving? Dit kan problematisch zijn, omdat vaak sprake is van overlap of samenloop tussen schade die de VvE leidt, en schade die een individuele eigenaar leidt.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde dat dit op zichzelf onvoldoende is om aan te nemen dat de VvE wel een vordering mag instellen voor schade die door de individuele eigenaren is geleden.