Moet verhuurder advies vragen aan huurdersorganisatie over huurverhoging?

Moet verhuurder advies vragen aan huurdersorganisatie over huurverhoging?

In deze uitspraak stond de vraag centraal of de verhuurder verplicht is om aan de huurdersorganisatie advies te vragen over het huurprijsbeleid. In sommige gevallen is de verhuurder dit namelijk verplicht op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder. Wanneer is dit het geval?