Brandschade voordat verkocht vastgoed was geleverd

Brandschade voordat verkocht vastgoed was geleverd

Deze uitspraak laat zien dat de verkoper een risico loopt als hij ervoor kiest om de schade aan een verkocht pand te herstellen die na totstandkoming van de koopovereenkomst, maar vóór de datum van levering is ontstaan. Als hij daarvoor kiest, dan moet hij dit wel goed en deugdelijk uitvoeren. Die maatstaf is streng. Als dat namelijk niet goed en deugdelijk gebeurt, dan ziet de verkoper niet alleen de koop niet doorgaan, maar is hij tevens aansprakelijk.