De opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik' en rechtspersonen

De opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik' en rechtspersonen

In de onderstaande zaak moest de rechtbank een antwoord geven op de vraag of sprake was van 'dringend eigen gebruik' na opzegging van een huurovereenkomst van een winkelruimte. De uitspraak maakt eens te meer duidelijk dat de kring van personen die onder het bereik van deze opzeggingsgrond valt bij huur van bedrijfsruimte, restrictief moet worden opgevat. Een te ruim toepassingsbereik zou afbreuk doen aan de rechten van huurders.